Kontrola stymulatorów serca i kardiowerterów

Medivec Przychodnia Specjalistyczna Pruszcz Gdański

Kontrola stymulatorów serca i kardiowerterów

Nasza przychodnia wykonuje kontrolę stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów (ICD). Dysponujemy sprzętem pozwalającym na kontrolę rozruszników producentów MEDTRONIC.

KONTROLA STYMULATORÓW SERCA I KARDIOWERTERÓW – CEL BADANIA

Kontrola stymulatorów serca i kardiowerterów to badanie mające na celu ocenę poprawności działania systemu stymulującego poprzez dokonanie pomiaru progu stymulacji, jak i sterowania, aby na podstawie uzyskanych wartości zaprogramować energię (amplitudę i szerokość) impulsu oraz czułość kanału przedsionkowego i /lub komorowego optymalną dla pacjenta.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Do badania nie jest potrzebne szczególne przygotowanie. Przed badaniem i w dniu badania należy przyjmować wszystkie zalecone leki.

OPIS I PRZEBIEG BADANIA

Do wykonania badania nie jest wymagane skierowanie od lekarza. Należy przynieść ze sobą dokumentację medyczną związaną z wszczepieniem rozrusznika (karta informacyjna ze szpitala i książeczka stymulatora). Kontrola rozruszników dokonywana jest przez lekarza kardiologa przy użyciu odpowiedniego programatora. Dzięki optymalnym ustawieniom możemy wyeliminować zbędną stymulację, a dzięki temu wydłużyć żywotność baterii nawet o 20%, co dla pacjenta jest równoznaczne z wydłużeniem okresów reimplantacji urządzenia.

Badania powinny być wykonywane regularnie. Pierwsze po 2- 3 miesiącach od implantacji układu stymulującego, o ile lekarz nie zleci inaczej. Kolejne badania przeprowadza się najczęściej co 6 miesięcy, o ile lekarz prowadzący nie zleci inaczej.

Po przeprowadzonej kontroli pacjent od lekarza otrzymuje wydruk (raport), w którym zawarte są wszystkie niezbędne informacje dotyczące rozrusznika, m.in. stan naładowania baterii, oporność, czułość, próg stymulacji elektrod, informację o ewentualnych zarejestrowanych epizodach arytmii.

Badanie w naszej placówce wykonywane jest nowoczesnymi programatorami firmy MEDTRONIC.

 

Medivec: kardiolog Gdańsk, kontrola stymulatora serca Gdańsk, kontrola rozruszników serca Gdańsk, kardiolog Pruszcz Gdański, kontrola stymulatora serca Pruszcz Gdański, kontrola rozruszników serca Pruszcz Gdański.

Przejdź do góry strony