Voucher Podarunkowy MEDIVEC Sp. z o.o. – REGULAMIN PRODUKTU

Medivec Przychodnia Specjalistyczna Pruszcz Gdański

Voucher Podarunkowy MEDIVEC Sp. z o.o. – REGULAMIN PRODUKTU

 • Voucher jest dostępny w dwóch nominałach: 100zł i 200zł.
 • Voucher jest ważny przez okres 6 miesięcy od daty zakupu. Data ważności jest zapisywana na Voucherze przez pracownika rejestracji w chwili jego zakupu.
 • Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.
 • Data ważności voucherów nie ulega przedłużeniu.
 • Voucher można zakupić tylko w Przychodni Specjalistycznej MEDIVEC Sp. z o.o., ul. Chopina 19/11, 83-000 Pruszcz Gdański
 • Zakupiony voucher nie podlega zwrotowi.
 • Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher kwotę równą jego wartości.
 • Voucher może być realizowany wyłącznie w Przychodni MEDIVEC Sp. z o.o.
 • Osoba chcąca zrealizować bon podarunkowy powinna skontaktować się z rejestracją, umówić się na dogodny dla siebie i dostępny termin usługi medycznej. Okazać ważny bon w rejestracji, przed wizytą
 • Voucher może być wykorzystany wielorazowo z możliwością podziału.
 • W chwili podziału vouchera odliczana jest kwota wykorzystana.
 • MEDIVEC Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 • Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanego towaru lub usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
 • Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera.
 • MEDIVEC Sp. z o.o. ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, gdy: upłynął termin jego ważności lub doszło do uszkodzenia Vouchera uniemożliwiającego odczytanie danych na nim zapisanych.
 • Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 • MEDIVEC zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.
 • Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera z momentem dokonania zapłaty.

Przejdź do góry strony