Polityka prywatności

Polityka prywatności

MEDIVEC Przychodnia Specjalistyczna

Polityka prywatności

Medivec sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe naszych Pacjentów były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz Unii Europejskiej.
Zapoznaj się proszę z nasza Polityką Prywatności, która szczegółowo informuje, jak są przetwarzane Twoje dane osobowe.

Administrator danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Medivec sp. z o.o., z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Chopina 19, 83-000 Pruszcz Gdański. Tel. 535-220-600 lub 535-220-646; adres mailowy: kontakt@medivec.pl
Inspektor Ochrony Danych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Pacjent może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Medivec sp. z o.o. pod adresem mailowym iod.medivec@gmail.com
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel zbierania danych osobowych.

1.       Ustalenie oraz późniejsza weryfikacja tożsamości Pacjenta w celu umówienia na wizytę w specjalistycznych gabinetach Medivec sp. z o.o. ( Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. Z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
2.       Kontakt z Pacjentem pod podanym przez niego numerem telefonu lub adresem e-mail, w celu potwierdzania lub odwołania wizyty/badania. ( Art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO)
3.       Kontakt z Pacjentem w celu poinformowania o możliwości odbioru wyników lub podania informacji dotyczącej sposobu przygotowania się do badań. (Art.6 ust.1 lit. b i f RODO)
4.       Medivec sp. z o.o. jest zobowiązana do prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji medycznej swoich Pacjentów. ( Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
5.       Zgodnie z prawem Medivec sp. z o.o. może przetwarzać dane Pacjenta w przypadku powstania  roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.(Art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO)
6.       Zapewnienie Pacjentom wysokiego standardu jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej. (Art. 9 ust. 2 lit. b i f RODO)
7.       Cele marketingowe – po wyrażeniu indywidualnej zgody przez Pacjenta.(Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Profilowanie. Dane osobowe Pacjenta w Medivec sp. z o.o. nie są przetwarzane wyłącznie automatycznie, bez udziału człowieka – w rozumieniu przepisów RODO.
 

 

Podanie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania umowy związanej z wizytą u specjalisty czy badaniem. Brak informacji na temat potrzebnych do identyfikacji tożsamości Pacjenta danych, będzie skutkowało odmową wykonania usługi medycznej.
 

 

 

 

Prawa Pacjenta.

1.       Pacjentowi Medivec sp. z o.o. przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub ich uzupełnienia.
2.       W przypadku, kiedy Pacjent wyraził zgodę marketingową ma prawo żądać jej cofnięcia.
3.       Pacjent ma prawo żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
4.       Pacjent ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
5.       Pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych czyli PUODO.
 

 

Odbiorcy danych osobowych.

 

1.       Osoby trzecie, upoważnione pisemnie przez Pacjenta.
2.       Inne podmioty lecznicze, w celu zapewnienia ciągłości leczenia.
3.       Dostawcy zaopatrujący Medivec w rozwiązania tele-informatyczne oraz inne umożliwiające zarządzanie placówką – w tym outsourcing usług.
4.       Inne instytucje upoważnione z mocy prawa.
Przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską. Dane osobowe Pacjentów Medivec sp. z o.o. nie są przekazywane poza Unię Europejską.
 

 

Czas przechowywania danych osobowych.

Czas przechowywania dokumentacji medycznej to 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
W przypadku zgody marketingowej, dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia tej zgody.

 

 

Przejdź do góry strony