USG doppler tętnic szyjnych

USG doppler tętnic szyjnych

Medivec Przychodnia Specjalistyczna Pruszcz Gdański

USG doppler tętnic szyjnych

Badanie umożliwia ocenę przepływu krwi w tętnicach szyjnych. Tętnice szyjne zaopatrują krew w mózgu, dlatego badanie to jest używane w diagnostyce różnych stanów, zwłaszcza związanych z krążeniem mózgowym.

Cel Badania:

  1. Ocena przepływu krwi w tętnicach szyjnych: Badanie umożliwia ocenę kierunku, prędkości i charakterystyki przepływu krwi w tętnicach szyjnych.

Zastosowania Badania Dopplera Tętnic Szyjnych:

  1. Diagnostyka miażdżycy: Badanie to jest często stosowane do oceny stopnia zwężenia tętnic szyjnych z powodu miażdżycy. Miażdżyca w tych naczyniach może zwiększać ryzyko udaru mózgu.
  2. Ocena ryzyka udaru: Pomaga w ocenie ryzyka udaru mózgu, zwłaszcza w przypadku osób z czynnikami ryzyka, takimi jak nadciśnienie, palenie tytoniu czy cukrzyca.
  3. Diagnostyka chorób naczyń: Badanie to może pomóc w diagnozie różnych schorzeń naczyń, takich jak tętniak, zwężenie naczyń czy zakrzepy.
  4. Monitorowanie po zabiegach chirurgicznych: Po operacjach na tętnicach szyjnych (np. endarterektomia) badanie Dopplera pozwala na monitorowanie poprawy przepływu krwi.

Przebieg Badania:

Pacjent leży na łóżku rehabilitacyjnym, a głowę skierowuje się w bok dla ułatwienia dostępu do tętnic szyjnych. Lekarz nakłada na obszar szyi pacjenta żel, oraz przykłada do tego obszaru sondę, emitującą fale dźwięki i odbierającą ich echa od przepływającej krwi w tętnicach szyjnych. Komputer przetwarza informacje, generując obrazy i grafiki przedstawiające przepływ krwi. Na tej podstawie lekarz ocenia kierunek i prędkość przepływu krwi.

Znaczenie Badania:

  • Ocena przepływu krwi w tętnicach szyjnych jest kluczowa w diagnostyce i monitorowaniu stanów, takich jak miażdżyca, zakrzepica czy inne schorzenia naczyniowe, które mogą prowadzić do problemów z krążeniem mózgowym.

Badanie Dopplera tętnic szyjnych jest bezpieczne, nieinwazyjne i często stosowane w kontekście profilaktyki udaru mózgu oraz diagnostyki schorzeń naczyniowych. Wyniki badania dostarczają informacji istotnych dla lekarza w celu postawienia diagnozy i podejmowania decyzji dotyczących dalszego leczenia lub monitorowania stanu zdrowia pacjenta.

Przejdź do góry strony