Dr n. med. Małgorzata Krawczyk

Przychodnia Specjalistyczna Medivec

Dr n. med. Małgorzata Krawczyk

Pediatra

Doktor nauk medycznych, specjalista pediatrii  oraz w trakcie specjalizacji z onkologii i hematologii dziecięcej. 

Jest asystentem w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. 

Jednocześnie jest wykładowcą Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i nauczycielem studentów polsko- i anglojęzycznych. Jest autorką i współautorką licznych prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach medycznych oraz streszczeń zjazdowych z dziedziny pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej.

Dr n. med. Małgorzata Krawczyk jest członkiem Zespołu Ekspertów ds. Zaburzeń Odżywienia u dzieci z chorobami onko-hematologicznymi, powołanego przez Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej w celu opracowania rekomendacji żywieniowych dla tej grupy chorych.

Poza pracą w Klinice i na Uczelni, od wielu lat realizuje się również w opiece paliatywnej, pracując w domowym hospicjum dla dzieci.

Jest również członkiem wielu międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych, tj: SIOP-Europe, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskie Towarzystwo Pediatryczne.

Medycyna, a szczególnie pediatria jest jej pasją, pacjenci, których leczy są dla niej priorytetem. Dr n. med. Małgorzata Krawczyk zajęła zaszczytne finałowe miejsce w plebiscycie Lekarz Roku Pomorza 2013. Traktuje to wyróżnienie jako najważniejsze w swoim dorobku, gdyż nie tylko znalazła się w gronie najlepszych lekarzy naszego regionu, ale przede wszystkim jej kandydaturę do nagrody zgłosili pacjenci i ich rodzicie.

Najważniejsze zainteresowania kliniczne: 

  • diagnostyka i leczenie schorzeń ogólnopediatrycznych
  • szczepienia ochronne dzieci
  • żywienie dzieci zdrowych i chorych
  • diagnostyka różnicowa nieprawidłowych wyników badań biochemicznych
  • i radiologicznych, sugerujących chorobę ogólnopediatryczną
  • pediatryczna opieka paliatywna

Przejdź do góry strony